Wat is Bewindvoering?

Om allerlei redenen kunt u in een situatie terechtkomen waardoor het beheren van uw financiën moeilijk wordt. Niet iedereen heeft de mogelijkheid om hun financiële zaken te laten regelen door familie of vrienden. Soms is dat ook niet wenselijk, omdat het toch gaat om úw geld en zelfstandigheid en voelt u zich niet prettig bij de betrokkenheid van anderen uit uw directe omgeving. De oplossing hiervoor is om een professionele bewindvoerder in te schakelen die samen met u de zaken weer op de rit gaat krijgen en gaat houden!

 

Bewindvoering is een door de rechtbank uitgesproken maatregel om iemand te helpen die zelf, tijdelijk of blijvend, niet (meer) voor zijn financiële zaken kan zorgen. Dit kan zijn veroorzaakt door bijvoorbeeld ziekte, langdurig of tijdelijk geestelijk onvermogen, ouderdom of andere persoonlijke omstandigheden. Geld en goederen worden dan door de bewindvoerder beheerd. De maatregel is vooral bedoeld ter bescherming van de betrokkene tegen anderen die misbruik van de situatie kunnen maken, maar in sommige gevallen wordt de betrokkene ook tegen zichzelf beschermd door deze maatregel. Bewindvoering is alleen mogelijk bij meerderjarigen; totdat iemand achttien jaar is zorgen de ouders of voogd voor de belangen van minderjarigen. De maatregel kan al wel worden aangevraagd bij minderjarigen; ze gaan dan automatisch in op het moment dat die persoon meerderjarig wordt.

 

Op het moment dat u kiest voor bewindvoering, kiest u voor professionele hulp en ondersteuning. Dit betekent niet dat u niets meer te zeggen heeft over uw bezittingen en inkomsten. De bewindvoerder heeft de taak om een verantwoord en veilig financieel beheer te verzorgen voor personen die daar zelf om uiteenlopende redenen niet meer toe in staat zijn. Het doel van bewindvoering is om voor financiële stabiliteit te zorgen en toe te werken naar een gezonde financiële situatie. De bewindvoerder neemt daarvoor de benodigde stappen, maatregelen en beslissingen. Natuurlijk wordt er zoveel mogelijk met u overlegd, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij de bewindvoerder en deze legt jaarlijks verantwoording aan de Kantonrechter af, die bekijkt of alles in goede banen wordt geleid. Extra informatie kunt u lezen in de brochure 'Curatele, Bewind & Mentorschap' van het Ministerie van Veiligheid en Justitie; klik hier om de brochure te downloaden.

 

Hoe LDP Bewindvoering werkt, wat de taken van een bewindvoerder zijn en hoe bewindvoering kan worden aangevraagd leest u bij "Werkwijze".

 

Wie komt er in aanmerking voor bewindvoering?

Personen die om uiteenlopende redenen, al dan niet tijdelijk, niet (meer) in staat zijn om hun financiën op een goede manier te beheren. Denk bijvoorbeeld aan:

  • mensen die het moeilijk hebben om de balans te vinden en te houden tussen inkomsten en uitgaven, waardoor (problematische) schulden ontstaan;
  • mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking;
  • mensen die (langdurig) ziek zijn en daardoor worden belemmerd in het beheren van hun eigen financiën;
  • ouderen waarvan de partner, die alle geldzaken regelde, is weggevallen;
  • mensen met een verslavingsprobleem.