Werkwijze

Aanmelden

Als u of iemand die u kent in aanmerking wil komen voor beschermingsbewind/bewindvoering, neem dan contact op met LDP Bewindvoering. We maken een afspraak bij u thuis of bij een hulpverlenende instantie. Daarbij mag een hulpverlener of iemand waarbij u zich prettig voelt aanwezig zijn.

In dit gesprek bespreken we uw situatie en kijken we of u bij LDP Bewindvoering aan het goede adres bent. Als we samen besluiten dat dit het geval is vullen we het 'verzoek tot onder bewindstelling' in. Ook krijgt u uitleg over het te volgen traject waarbij we afspraken maken en vastleggen.


Aanvraag

LDP Bewindvoering stuurt het ingevulde en ondertekende 'verzoek tot onder bewindstelling' met alle benodigde stukken naar de Rechtbank. Vervolgens krijgt u een oproep van de Rechtbank waar wij samen met u naartoe gaan. De Kantonrechter beoordeelt de aanvraag en bij een positieve beslissing wordt LDP Bewindvoering benoemd tot uw bewindvoerder; wij ontvangen hiervan beiden een beschikking waarin die benoeming staat vastgelegd. Vanaf dat moment kunnen wij met de werkzaamheden beginnen.