Wie betaalt wat?

Kosten

De tarieven die gelden voor de dienstverlening door een professionele bewindvoerder zijn vastgesteld door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. LDP Bewindvoering hanteert deze tarieven. Kijk hier voor een overzicht van de kosten voor bewindvoering (bron: Staatscourant).

 

Voor de intake worden volgens deze richtlijnen eenmalig kosten in rekening gebracht. Voor de kosten die in het belang van het bewind worden gemaakt, wordt maandelijks een vast bedrag in rekening gebracht.

 

Mogelijk komt u in aanmerking voor vergoeding vanuit de bijzondere bijstand van uw Gemeente. Of u hier recht op heeft hangt af van de hoogte van uw inkomen en de Gemeente. Meestal geldt dat u recht heeft op bijzondere bijstand wanneer u tot 120% van de bijstandsnorm ontvangt aan inkomen. In dat geval verzorgt LDP Bewindvoering deze aanvraag voor u.